HISTORIA MECENASA  ANTONIEGO DROBY29.10.2018 r. nowa strona, dodane zostaną nowe wersje
oraz fotografie

 

do pobrania (pdf):

 

- (***) Syntezy historyczno – fabularne historii Antoniego Droby
(miniatury literackie - przedstawiają w formie streszczonego
opowiadania historię i jej kluczowe wątki)
(I) Główne motywy - kluczowe wątki i przesłanie
(II) Fabularyzowane streszczenie osadzone w historii rodzinnej i kraju, układ chronologiczny

PDF (ok. 300  KB)

 

kontakt e-mail  mateuszdroba@fadr.pl

strona osobista (tymczasowa)-
DAKUNIN.COM